LEGAL DISCLOSURE

Octopus4 UG (haftungsbeschränkt)

Konrad-Adenauer-Ufer 71, 50668 Köln
www.bedforawayfans.com


Amtsgericht Köln
Geschäftsführer: Mario Lockhorn, Lutz Wöckener
Amtsgericht Köln HRB 93102

Foto Credits: Stefan Beetz, Christine Müller
Football data provided by the Football-Data.org API

© ALL RIGHTS RESERVED

Zustellungsbevollmächtigter nach
§ 5 Abs. 1 Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Lutz Wöckener, Konrad-Adenauer-Ufer 71, 50 668 Köln | E-Mail:auskunftnetzdg@bedforawayfans.com

Empfangsberechtigte Person bei Auskunftsersuchen
nach § 5 Abs. 2 Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Lutz Wöckener, Konrad-Adenauer-Ufer 71, 50 668 Köln | E-Mail:auskunftnetzdg@bedforawayfans.com